Nájdite najbližší servis

Vrátiť sa

Rešpekt k životnému prostrediu

Konáme pre životné prostredie

Naše servisné strediská dodržujú všetky legislatívne predpisy a smernice. V záujme ERCS je ochrana ekosystému a ekologický prístup k likvidácií odpadov.

V našich servisoch podporujeme využívanie renovovaných náhradných dielov, pri ktorých dochádza k 80% úspore materiálov a 50% úspore energií, pričom si zachovávajú 100% funkčnosť! 

icon-gear