Nájdite najbližší servis

Vrátiť sa

Prehliadky pred Technickou kontrolou Prehliadky pred Technickou kontrolou

Aby sa predišlo nepríjemnostiam a nákladom na následnú návštevu

Technickou kontrolou sa rozumie pravidelná „technická prehliadka“ vášho vozidla! To je povinnosť uložená zákonom, poutovateľná a v niektorých prípadoch spojená so zákazom viesť príslušné vozidlo! Týka sa to všetkých súkromných a úžitkových vozidiel s hmotnosťou do 3,5 tony po 4. výročím ich prvého uvedenia do prevádzky, potom každé 2 roky. Výsledok kontroly určuje dobrý stav vášho vozidla, ktorý sa týka 124 bodov týkajúcich sa bezpečnosti a životného prostredia, z ktorých 72 podlieha povinnosti opravy v prípade nedodržania predpisov. V takom prípade musí vaše vozidlo po vykonaní opráv absolvovať následnú kontrolu. V autoservise EUROREPAR vám ponúkame technickú predbežnú kontrolu v našich dielňach. Každý bod skúma skúsený technik, čo umožňuje identifikovať prípadné opravy, ktoré je potrebné vykonať, a vyhnúť sa tak nepríjemnostiam a nákladom na následnú návštevu. Samozrejme sme vám k dispozícii na odstránenie akýchkoľvek anomálií a v prípade potreby rýchle vykonanie opráv.

icon-gear